Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


Úlohy PMZJ ROLE 2+ :

 • pripravuje, udržiava a zvyšuje úroveň kvalifikačnej prípravy svojich príslušníkov.
 • vedie evidenciu materiálov a techniky PMZJ ROLE 2+
 • vykonáva zdravotnícke zabezpečenie podľa požiadaviek OS SR
 • spracováva podklady pre súpravy zdravotníckeho materiálu pre jednotlivé druhy činností PMZJ (napr. nasadenie v mierových operáciách)
 • výcvik, spracovávané podklady, odborná príprava, cvičenia sú zamerané na prípravu PMZJ na nasadenie do operácií.

Úlohy vojenského zdravotníctva v poľných podmienkach:

 • Preventívne opatrenia
 • Včasné vyhľadávanie ranených a chorých
 • Vyslobodzovanie, vynášanie a vyvážanie z ohnísk, šetrný odsun
 • Triedenie a poskytovanie zdravotníckej pomoci
 • Hygienické a protiepidemiologické zabezpečenie
 • Zabezpečenie zdravotníckym materiálom, technikou a krvou
 • Odborná príprava a zdravotná výchova
 • Expertízna činnosť
 • Lekárska posudková činnosť

Odborné zásady zdravotníckej starostlivosti:

 • Nárok na lekársku starostlivosť 
 • Štandardy zdravotníckej starostlivosti
 • Prevencia ochorenia
 • Záchrana života a končatín
 • Nadväznosť starostlivosti
 • Maximálny prospech pre čo najväčší počet strát

Podľa požiadaviek STANAG 2406 má zdravotnícke zabezpečenie v NATO vyhovovať nasledujúcim pravidlám:

 • Právo na lekársku starostlivosť
 • Kritéria pre lekársku starostlivosť
 • Prevencia chorôb a nebojových zranení
 • Pravidlo šiestich hodín
 • Triedenie strát
 • Nepretržitosť pomoci
 • Úroveň lekárskej starostlivosti
 • Spôsobilosť k evakuácii
 • Dorozumievanie
 • Vzájomný vzťah zdravotníckeho zabezpečenia s vojskami v nebezpečenstve
 • Vzájomná závislosť evakuácie a liečby


Skočiť na menu


Share