Preskocit navigáciu

Odborná konferencia hlavného lekára OS SR – MILMEDKON 2017


Odborná konferencia hlavného lekára OS SR – MILMEDKON 2017

V dňoch 23.-24. marca 2017 sa v priestoroch Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši uskutočnila odborná konferencia hlavného lekára OS SR – MILMEDKON 2017. Zúčastnilo sa jej takmer 300 súčasných a bývalých príslušníkov vojenského zdravotníctva MO SR, zdravotníckej služby MV SR, záchranných služieb a tiež delegácia Armády Českej republiky.
Konferenciu svojim úvodným slovom zahájil hlavný lekár OS SR plukovník MUDr. Vladimír LENGVARSKÝ, MPH a následne srdečne privítal prítomných na pôde AOS rektor akadémie doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc.
Účastníkov konferencie poctili svojou prítomnosťou a hodnotnými príspevkami aj štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR prof. MUDr. Stanislav ŠPÁNIK, PhD.; riaditeľ Agentury vojenského zdravotnictví AČR brigádny generál MUDr. Zoltán BUBENÍK; hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre anestéziológiu a intenzívnu medicínu doc. MUDr. Jozef FIRMENT, PhD.; hlavný lekár Ministerstva vnútra SR plukovníčka MUDr. Zora BRUCHÁČOVÁ, MBA, PhD. a v rámci úvodných príhovorov adresovali svoje pozdravy prítomným aj zástupcovia Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov.
Ako sa už stalo každoročnou tradíciou, hlavný lekár OS SR odovzdal vybraným príslušníkom vojenského zdravotníctva za prínos a podporu pri rozvoji vojenského zdravotníctva a za dlhodobé plnenie služobných úloh a príkladnú reprezentáciu vojenského zdravotníctva pamätné odznaky a ďakovné listy.
Konferencia bola zameraná na vysoko odborné prednášky z oblasti prednemocničnej starostlivosti, traumatológie, intenzívnej medicíny, chirurgie, terapie po zásahu chemickými látkami, hematológie, medicíny katastrof, psychológie, psychiatrie a posudkového lekárstva.
Osobitnú pozornosť prítomných si získalo pôsobenie príslušníkov 5. pluku ŠU a chirurgického tímu ROLE 2E v operácií RS Afganistan.  
V rámci krátkeho pohľadu do histórie vojenského zdravotníctva s mimoriadne zaujímavým príspevkom týkajúcim sa pôsobenia československých zdravotníkov počas Kórejskej vojny vystúpila podplukovníčka Mgr. Lucie JAREŠOVÁ z Odboru vojenského zdravotnictví, sekce podpory MO ČR. 
Súčasťou odbornej konferencie bola aj prezentácia produktov a najnovších trendov v oblasti vybavenia zdravotníckych odsunových prostriedkov, poskytovania prednemocničnej starostlivosti ako aj hyper-realistických simulačných technológií pre výcvik príslušníkov ozbrojených síl v oblasti urgentnej medicíny počas taktickej situácie. Tieto si následne účastníci konferencie prakticky vyskúšali počas workshopov.
Na záver konferencie vystúpil hlavný zdravotník OS SR šbnrtm. Ing. Viliam MACHARA, ktorý prítomných informoval o personálnych otázkach týkajúcich sa vojenského zdravotníctva, prebiehajúcej spolupráci so zložkami integrovaného záchranného systému vo forme spoločných cvičení a o medzinárodnej spolupráci so zdravotníckou službou AČR v oblasti výcviku prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.
Na základe hlasovanie účastníkov konferencie odovzdal v rámci záverečného slova  hlavný lekár OS SR plukovník MUDr. Vladimír LENGVARSKÝ, MPH cenu za najlepšiu prednášku konferencie nadporučíkovi MUDr. Tomášovi VIRECOVI za príspevok o pôsobení príslušníkov chirurgického tímu ROLE 2E v operácií RS Afganistan.


Odborná konferencia hlavného lekára OS SR – MILMEDKON 2017Odborná konferencia hlavného lekára OS SR – MILMEDKON 2017Odborná konferencia hlavného lekára OS SR – MILMEDKON 2017Odborná konferencia hlavného lekára OS SR – MILMEDKON 2017Odborná konferencia hlavného lekára OS SR – MILMEDKON 2017Odborná konferencia hlavného lekára OS SR – MILMEDKON 2017Odborná konferencia hlavného lekára OS SR – MILMEDKON 2017Odborná konferencia hlavného lekára OS SR – MILMEDKON 2017Odborná konferencia hlavného lekára OS SR – MILMEDKON 2017Odborná konferencia hlavného lekára OS SR – MILMEDKON 2017Odborná konferencia hlavného lekára OS SR – MILMEDKON 2017Odborná konferencia hlavného lekára OS SR – MILMEDKON 2017Odborná konferencia hlavného lekára OS SR – MILMEDKON 2017Odborná konferencia hlavného lekára OS SR – MILMEDKON 2017Odborná konferencia hlavného lekára OS SR – MILMEDKON 2017Odborná konferencia hlavného lekára OS SR – MILMEDKON 2017Odborná konferencia hlavného lekára OS SR – MILMEDKON 2017

Autor: rtm. Eduard Čieško - Dátum: 28.03.2017
Čítanosť: 1995
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share