Štábne cvičenie MEDICAL MAN 2019


Štábne cvičenie MEDICAL MAN 2019

V dňoch 2. – 5. septembra 2019 sa v Hradci Králové (ČR) uskutočnil nácvik aktivácie zdravotníckych spôsobilostí EÚ BG 2019/2. Nácviku aktivácie sa zúčastnili zástupcovia krajín V4. OS SR reprezentovali  mjr. Ing. František GUBÁŠ, PhD. a npor. Mgr. Bc. Jakub SASARÁK. Cieľom štábneho nácviku bolo potvrdenie schopnosti nasadenia Medzinárodného  zdravotníckeho úlohového zoskupenia ako súčasti EU BG 2019/2 do miesta nasadenia a udržateľnosť zdravotníckej podpory silám EU BG 2019/2. V rámci nácviku aktivácie boli verifikované a koordinované národné plány aktivácie zdravotníckych spôsobilostí,  aktualizované personálne obsadenie. Následne boli precvičené presuny jednotiek so zameraním na zdravotnícky materiál, precvičené operačné použitie Predsunutého chirurgického elementu  a overená  spôsobilosť realizovať strategický odsun ranených profesionálnych vojakov z operácie.

Na záver národní reprezentanti vyjadrili spokojnosť s dosiahnutými výsledkami a  prínosom realizovaného štábneho cvičenie MEDICAL MAN 2019.


Štábne cvičenie MEDICAL MAN 2019Štábne cvičenie MEDICAL MAN 2019Štábne cvičenie MEDICAL MAN 2019

Autor: mjr. Ing. František GUBÁŠ, PhD., npor. Mgr. Bc. Jakub SASARÁK - Dátum: 06.09.2019
Čítanosť: 319
Verzia pre tlač

Skočiť na menu