Preskocit navigáciu

Strieborná ceremónia


Strieborná ceremónia

Nádvorie veliteľstva pozemných síl v Trenčíne sa dnes zaplnilo veliacimi poddôstojníkmi Pozemných síl, veliacimi poddôstojníkmi zložiek Ozbrojených síl a ďalšími pozvanými hosťami, ktorí všetci prišli vzdať úctu a rozlúčiť sa so štábnym nadrotmajstrom Rastislavom Bodnárom, ktorý 31. mája skončí svoju bohatú 34-ročnú vojenskú kariéru. Slávnostného nástupu sa zúčastnili veliteľ pozemných síl generálmajor Ivan Pach ako aj celé velenie pozemných síl, hlavný poddôstojník Ozbrojených síl Slovenskej republiky Marcel Kaniak, velitelia priamo podriadených útvarov a zložiek pozemných síl, ako aj ďalší významní hostia. Nástup prebiehal za symbolickej účasti všetkých útvarov a zväzkov v podriadenosti pozemných síl, ktoré boli zastúpené veliacimi poddôstojníkmi a zástavníkmi, ktorí niesli bojové zástavy a vlajky jednotiek.

Velenie jednotkám si na začiatku prevzal štábny nadrotmajster Rastislav Bodnár, ktorý aj vykonal prehliadku nastúpených jednotiek. Prierez bohatou vojenskou kariérou, ktorá začala už v roku 1988 štúdiom na Vojenskom Gymnáziu v Banskej Bystrici, predstavil veliaci poddôstojník štábny nadrotmajster Martin Siekela. Spomenul v nej zastávané funkcie, pôsobenie v misiách a operáciách v zahraničí, najvýznamnejšie udelené ocenenia a v závere vyslovil tieto slová: „ Svojim výkonom funkcie ste si získali náš rešpekt a uznanie. Mnohí, ktorí tu dnes stojíme sme s Vami prežili podstatnú časť našej vojenskej kariéry a zostane nám na Vás mnoho spomienok. Usilovali ste sa o to, aby sme v očiach veliteľov obhájili svoju pozíciu pripravenosťou našich vojakov na plnenie úloh, ich vycvičenosťou, disciplinovanosťou, vojenským vystupovaním, informovanosťou.“

V príhovore veliteľa pozemných síl generálmajora Ivana Pacha odzneli takisto slová úcty a vďaky, rešpektu voči „striebornej generalite“, ktorá tvorí tzv. chrbticu ozbrojených síl a najmä zdôraznil postupné vypracovanie sa stredoškoláka Vojenského Gymnázia na najvyššiu pozíciu v rámci poddôstojníckeho zboru v pozemných silách. Je už zvykom veliteľa pozemných síl odovzdať kompas, v prípade štábneho nadrotmajstra Rastislava Bodnára ženijný kompas, ktorý vždy ukáže ten správny smer.

So svojím príhovorom vystúpil v závere nástupu štábny nadrotmajster Rastislav Bodnár, ktorému sa slová vôbec nehovorili ľahko. V úvode svojho vystúpenia spomenul symboliku svojho odchodu v mesiaci máj, ktorý je mesiacom lásky, ktorú chce všetku venovať svojej rodine, ktorú aj kvôli vojenskej kariére často posúval na vedľajšiu koľaj. Nasledovali najmä slová vďaky, či už svojim veliteľom počnúc generálporučíkom v.v. Jaroslavom Vývlekom, ale aj svojim kolegom a priateľom, ktorých bolo počas dlhej kariéry naozaj mnoho.

Nástup bol symbolicky ukončený nasadnutím štábneho nadrotmajstra Rastislava Bodnára na ženijný Aligátor, ktorý ho takto posledný krát odviezol za pocty všetkých prítomných z nádvoria Veliteľstva Pozemných síl.

„Rasťo, ďakujeme a prajeme veľa šťastia v ďalšej etape Tvojho života!“


Strieborná ceremóniaStrieborná ceremóniaStrieborná ceremóniaStrieborná ceremóniaStrieborná ceremóniaStrieborná ceremóniaStrieborná ceremóniaStrieborná ceremónia

Autor: Sek vel.PS , Foto: Peter Sobek - Dátum: 31.05.2023
Čítanosť: 1227
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share