Preskocit navigáciu

Odbor logistiky a služieb


Pôsobnosť odboru logistiky a služieb


1) Odbor logistiky a služieb (ďalej len „OdLogS“) je organizačná zložka na zabezpečenie metodického usmerňovania činností v oblasti verejného obstarávania z úrovne GŠ OS SR pre útvary a zariadenia celého rezortu v segmente liekov, zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky; organizovania, metodického riadenia, plánovania a koordinovania zabezpečenia útvarov a zariadení MO SR a GŠ OS SR liekmi, zdravotníckym materiálom a technikou; plní úlohu orgánu pre plánovanie a koordináciu činnosti verejného obstarávania. Vykonáva činnosti súvisiace s komplexným zabezpečovaním v oblasti zásob zdravotníckeho, veterinárneho materiálu a techniky v OS SR.

2) OdLogS sa vnútorne člení na tieto skupiny a oddelenie:
  • skupina účtovníctva a logistických informačných systémov,
  • centrum materiálového manažmentu zdravotníckeho materiálu,
  • oddelenie riadenia tried zásob,
  • oddelenie plánovania a kontroly,
  • oddelenie služieb.

Skočiť na menu
Share