Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


Oddelenie výcviku a vzdelávania plní tieto úlohy:

 • organizuje a vykonáva vojensko odborné kurzy pre profesionálnych vojakov zdravotníckych odborností
 • organizuje a vykonáva vstupný odborný výcvik profesionálnych vojakov zdravotníckych odborností
 • organizuje a vykonáva akreditované kurzy prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a pre vodičov
 • organizuje a vykonáva akreditované kurzy inštruktorov prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a pre vodičov
 • organizuje a vykonáva akreditované kurzy obslúh PDP a MKS pre príslušníkov OS SR
 • organizuje a vykonáva vstupný odborný dôstojnícky kurz pre zdravotnícky personál OS SR
 • zodpovedá za odbornú prípravu, organizáciu, efektívnosť a zabezpečenie výcviku v kurzoch organizovaných Vojenskou nemocnicou
 • spracováva učebnú dokumentáciu
 • spracováva plán odborných kurzov na výcvikový rok
 • podieľa sa na príprave cvičení Vojenskej nemocnice
 • pripravuje a koordinuje zaradenie lekárov do špecializačnej prípravy
 • riadi a komplexne organizuje špecializačnú prípravu lekárov
 • zabezpečuje špecializačnú prípravu lekárov v zdravotníckych zariadeniach a na vzdelávacích aktivitách organizovaných Slovenskou zdravotníckou univerzitou
 • zodpovedá za organizáciu vyslania lekárov v predatestačnej príprave na zdravotnícke zabezpečenie výcviku jednotiek OS SR 

Skočiť na menu


Share