Preskocit navigáciu

Poľná mobilná zdravotnícka jednotka ROLE 2E


ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA POĽNEJ NEMOCNICE

Zdravotnícka časť PMZJ: rozprestiera sa na 6 000 m2 plochy, obsahuje 26 zdravotníckych kontajnerov, z toho 4 tvoria CT, druhy stanov: - prepojovací 410 m2, lôžkový 4 x 61 m2, operačný komplex 75 m2, dekontaminácia 45 m2.

Mnohoprofilová poľná nemocnica, ako už vyplýva z jej názvu, je jediným zariadením, ktoré bolo cielene vytvorené a zariadené na poskytovanie komplexnej starostlivosti osobám so zmiešaným poškodením zdravia. Poľná nemocnica je špeciálnym zdravotníckym útvarom chirurgického typu s možnosťou variabilného využitia podľa situácie. Je určená na poskytovanie prvej lekárskej, odbornej lekárskej a špecializovanej lekárskej pomoci stredne ťažko a ťažko raneným v odboroch (podľa špecializácie lekárov) a zabezpečuje ich odsun. V poľnej nemocnici sa poskytuje najvyššia úroveň zdravotníckej starostlivosti v poli (v neštandardných podmienkach) k čomu je nemocnica náležite vybavená personálom i materiálom. V poľnej nemocnici sa poskytuje odborná lekárska pomoc a špecializovaná lekárska pomoc adekvátna štandardom NATO 3. úrovne zdravotníckeho zabezpečenia – LEVEL 3 (z existujúcich štyroch úrovní.)

Poľná nemocnica zabezpečuje:

 • príjem a triedenie chorých a ranených, 
 • hygienický filter pacientov, prípadne dekontaminácia (špeciálnu očistu) ranených a chorých
 • poskytovanie prvej lekárskej pomoci tým, ktorým nebola zatiaľ poskytnutá,
 • poskytovanie odbornej lekárskej pomoci pri chirurgických poraneniach, kombinovaných poškodeniach a pri vnútorných chorobách,
 • poskytovanie špecializovanej lekárskej pomoci:
  • raneným do hlavy, chrbtice, hrudníka, brucha, veľkých kĺbov a kostí,
  • popáleným,
  • infekčne chorým,
  • pacientom trpiacim bojovým stresom, duševne a nervovo chorým,
  • chorým a raneným vyžadujúcim stomatologické ošetrenie,
  • konečné liečenie ľahko ranených a chorých až do úplného vyliečenia s maximálnou dobou liečenia 21 dní,
 • dočasné nemocničné liečenie ostatných ranených, chorých a poškodených do doby kedy bude účelný a možný ich odsun na doliečovanie v špecializovaných nemocniciach (teritoriálnych),
 • všetky dôležité biochemické a hematologické vyšetrenia,
 • všetky dôležité ultrasonografické vyšetrenia,
 • rádiodiagnostické vyšetrenia aj počas chirurgických zákrokov.

V poľnej nemocnici možno okrem toho vykonávať:

 • hygienickú očistu zamorených osôb alebo infekčne chorých, príjem a triedenie chorých a ranených, 
 • všetky dôležité biochemické a hematologické vyšetrenia,
 • všetky dôležité USG a RTG vyšetrenia, aj počas chirurgických výkonov a počítačovú tomografiu,
 • hospitalizáciu 50 pacientov s rôznymi profilmi poranení, poškodení alebo ochorení, z toho nútené udržiavanie vitálnych funkcií až 8 pacientov,
 • ambulantné ošetrenie - 300 osôb denne,
 • reprofiláciu na infekčnú nemocnicu v prípade nasadenia do ohniska nákazy,
 • presun dvoch ťažko chorých a ranených zdravotníckymi vozidlami pre urgentnú medicínu, presun ôsmich ľahko chorých a ranených zdravotníckymi vozidlami, presun 50 chorých a ranených improvizovanými dopravnými prostriedkami a prísun a odsun chorých a ranených leteckou záchrannou službou.

Poľná nemocnica umožňuje hospitalizáciu na lôžkach v počte 50 pacientov rôznych profilov poranení, poškodení alebo ochorení, z toho nútené udržiavanie vitálnych funkcií až 8 hospitalizovaných pacientov. Táto kapacita sa dá v prípade nutnosti krátkodobo rozšíriť o ďalších 60 lôžok.

Poľná nemocnica je schopná denne poskytovať pomoc 120-160 raneným a chorým. Maximálne je schopná ambulantne ošetriť 300 osôb denne v štandardných podmienkach. Dva chirurgické tímy môžu denne vykonať v priemere 10-15 chirurgických výkonov, záleží od typu poranenia.

Ďalej je poľná nemocnica schopná vykonať reprofiláciu na infekčnú nemocnicu v prípade nasadenia do ohniska nákazy.

Zdravotníckymi vozidlami pre urgentnú medicínu je poľná nemocnica schopná vykonať prepravu v TATRAPLANE-AMB 2 až 4 ťažko chorých a ranených. Prepravu 8 ľahko chorých a ranených prepravnými sanitkami. Ďalším prostriedkom môže byť zdravotnícky autobus na prepravu 20-tich chorých a ranených. Preprava môže byť riešená aj záchrannou leteckou službou.

V poľnom mobilnom pracovisku 1. lekárskej pomoci (PMP 1.LP) nazývanom tiež “nová pojazdná preväzovňa“, môže zdravotnícky personál vykonávať samostatnú ambulantnú činnosť.

Hygienicko-epidemiologický prieskum je možné vykonávať aj v teréne v poľnom mobilnom hygienicko-epidemiologickom laboratóriu (PMHEL).

Schéma zdravotníckej časti Poľnej mobilnej zdravotníckej jednotky Role 2+:

Skočiť na menu


Share