Preskocit navigáciu

Odbor špecializovaných zdravotníckych a veterinárnych činností


ÚVODNÉ SLOVO

„Súčasťou vojenského zdravotníctva OS SR je Odbor špecializovaných zdravotníckych a veterinárnych činností Úradu hlavného lekára Ružomberok. Odbor špecializovaných zdravotníckych a veterinárnych činností plní rozhodujúce úlohy v zdravotníckom zabezpečení OS SR v krízových situáciách, predovšetkým v poskytovaní preventívno – liečebných opatrení chorých a ranených v Poľnej mobilnej zdravotnej jednotke Role 2E ako súčasť brigádneho zoskupenia alebo samostatne v mierových eventuálne bojových operáciách NATO, al. OSN.

Medzi hlavné úlohy Odboru špecializovaných zdravotníckych a veterinárnych činností patrí aj veterinárne zabezpečenie OS SR prostredníctvom tímov preventívnej medicíny vykonávajúce komplexnú biologickú ochranu vojenských jednotiek nasadených v rizikovom prostredí.

Úrad hlavného lekára zabezpečuje v prospech OS SR všetky ostatné činnosti, ktoré nie je možné zabezpečiť prostredníctvom „civilného“ zdravotníctva, alebo ostatnými vojenskými zdravotníckymi zariadeniami. Vykonáva posudzovanie zdravotnej spôsobilosti výkonu štátnej služby PrV, psychologické vyšetrenia u rizikových skupín Prv, odbornú vojenskú zdravotnícku prípravu vojenského zdravotného personálu v systéme kariérnych kurzov a ďalších odborných kurzov.

Odbor špecializovaných zdravotníckych a veterinárnych činností Úradu hlavného lekára je nenahraditeľnou súčasťou OS SR, ktorá svojim nesmiernym ľudským intelektuálnym potenciálom garantuje všetkým príslušníkom OS SR ochranu zdravia a poskytovanie štandardných liečebných opatrení v zložitých podmienkach vojenskej profesionálnej služby s heslom: „ZDRAVIE JE NAJVÄČŠIA HODNOTA, KTORÚ ŽIVÁ BYTOSŤ DOSTALA AKO DAR PRÍRODY, S KTORÝM SA NEMÁ HAZARDOVAŤ.“ „

MUDr. Štefan BRAČOKHISTÓRIA:

  • 1. 11. 1992 – reorganizáciou zdravotníckej služby ČSA vznik 3. zdravotníckej brigády so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorej úlohou bolo vytvoriť systém zdravotníckeho zabezpečenia armády na teritóriu Slovenskej republiky.
  • 1993 - vznikom SR nastala reorganizácia 3. zdravotníckej brigády s postupným znižovaním podriadených útvarov.
  • 1994 - reorganizácia 3. zdravotníckej brigády na Veliteľstvo nemocničnej základne s úlohou vytvorenia poľného zdravotníckeho systému ASR.
  • 1996 – reorganizácia Veliteľstva nemocničnej základne na Ústrednú zdravotnícku základňu s prevzatím úlohy zásobovania zdravotníckym materiálom ASR.
  • 2005 – zrušenie Výcvikovej základne zdravotníckej služby Žilina a reorganizácia odboru zdravotníckej logistiky Ústrednej zdravotníckej základne na Zdravotnícku zásobovaciu základňu a vznik Vojenského zdravotníckeho ústavu s úlohou prípravy zdravotníckeho personálu OS SR.
  • 2006 – zrušenie Vojenského veterinárneho ústavu Košice a Zdravotníckej zásobovacej základne Liptovský Mikuláš, vznik Vojenskej nemocnice Ružomberok s pracoviskami v Liptovskom Mikuláši.
  • 2010 - reorganizácia a zrušenie Vojenskej nemocnice, začlenenie do Úradu hlavného lekára Ružomberok, vytvorenie Odboru špecializovaných zdravotníckych a veterinárnych činností.

FOTOGALÉRIA Z HISTÓRIE:


Foto1Foto1Foto1Foto1Foto2Foto2Foto2Foto2Foto3Foto3

 

 

Skočiť na menu


Share