Preskocit navigáciu

Kurz taktickej medicíny (TaMed)


Kurz taktickej medicíny (TaMed)

V dňoch 14.-23. februára 2018 sa v priestoroch ÚVN SNP Ružomberok – FN a ÚHL OS SR Ružomberok – pracovisko Liptovský Mikuláš uskutočnil pilotný kurz Taktickej medicíny (TaMed), ktorý vznikol v širokej spolupráci oboch vyššie uvedených organizácií a tiež príslušníkov vojenského zdravotníctva pozemných síl, vzdušných síl a 5. pluku ŠU.

Reflektuje požiadavky OS SR na prípravu zdravotníckeho personálu pre operácie medzinárodného krízového manažmentu, zohľadňujúc nielen moderné poznatky z oblasti urgentnej medicíny, ale aj ratifikované štandardizačné dokumenty.

Kurz je zameraný na poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti v taktickom prostredí a je rozdelený do dvoch častí.

-         Prvá časť je zameraná na nácvik psychomotorických zručností a teoretickú prípravu a je vykonávaná v priestoroch výcvikového strediska neodkladnej zdravotnej starostlivosti ÚVN SNP Ružomberok – FN.

-         Druhá časť realizovaná v priestoroch ÚHL je zameraná na praktický nácvik v simulovanom taktickom prostredí podľa protokolu Tactical combat casualty care.

             Kurz je určený pre príslušníkov vojenského zdravotníctva s minimálnou odbornou spôsobilosťou v zdravotníckom povolaní sestra a zdravotnícky záchranár. Okrem rýdzo zdravotníckych tém sú frekventanti oboznámení napríklad aj s témou kinetika zameranou na fyzikálne účinky  rôznych typov zbraní na ľudský organizmus.

Praktický nácvik je vykonávaný v čo možno najvernejšie simulovanom taktickom prostredí zahŕňajúcom aj stresové faktory a s použitím moderných simulačných pomôcok a imitačných prostriedkov.

Kurzu sa okrem príslušníkov OS SR zúčastnil aj príslušník Veliteľstva výcviku – vojenskej akadémie Vyškov – AČR, ktorý svojimi postrehmi prispel k jeho vysokej kvalite. 


Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)Kurz taktickej medicíny (TaMed)

Autor: rtm. Eduard Čieško - Dátum: 05.03.2018
Čítanosť: 1899
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share