Preskocit navigáciu

Odbor logistiky


Odbor logistiky je organizačná zložka, ktorá zabezpečuje:


• metodické usmerňovanie činností v oblasti verejného obstarávania z úrovne GŠ OS SR pre útvary a zariadenia celého rezortu v rámci RO02 v segmente liekov, zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky,
• organizuje, metodické riadenie, plánovania a koordinovania zabezpečenia útvarov a zariadení MO SR a GŠ OS SR liekmi, v rámci RO02, zdravotníckym materiálom a technikou,
• plní úlohu orgánu pre plánovanie a koordináciu činnosti verejného obstarávania,
• vykonáva činnosti súvisiace s komplexným zabezpečovaním v oblasti zásob zdravotníckeho, veterinárneho materiálu a techniky v OS SR,
• navrhuje normy liekov a zdravotníckeho materiálu pre všetky stupne zdravotníckeho zabezpečenia v rámci OS SR,
• pripravuje metodické pokyny a usmernenia veliteľa vojenského zdravotníctva – hlavného lekára oblasti zdravotníckeho materiálu a techniky,
• odborný technický dozor zdravotníckej techniky v OS SR,
• logistické zabezpečenie Veliteľstva vojenského zdravotníctva,
• vykonáva odbornú časť kurzov:

     - zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckym materiálom v rámci OS SR,

     - zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami v rámci OS SR.

OdLog sa vnútorne člení na tieto oddelenia:

 
• oddelenie manažmentu zdrav. materiálu OS SR,
• oddelenie plánovania logistiky,
• oddelenie služieb logistiky.

Skočiť na menu


Share