Preskocit navigáciu

Odbor špecializovaných zdravotníckych a veterinárnych činností (vojenská nemocnica)


Pôsobnosť odboru špecializovaných zdravotníckych a veterinárnych činností (vojenská nemocnica)

 
1) Odbor špecializovaných zdravotníckych a veterinárnych činností (Vojenská nemocnica) (ďalej len „OdŠZaVČ“) je organizačná zložka ÚHL na zabezpečenie a poskytovanie špecializovanej zdravotníckej starostlivosti v prospech OS SR vykonávanej v PMZJ ROLE 2E a ľahko nasaditeľných chirurgických tímoch. OdŠZaVČ vykonáva špecializované psychologické vyšetrenia špecialistov rôznych vojenských odbornosti, tiež prvostupňové posudzovanie zdravotného stavu PrV z hľadiska zdravotnej spôsobilosti vykonávať služobný pomer ako aj odber a uloženie biologického materiálu za účelom identifikácie osôb (biobanka). OdŠZaVČ v plnom rozsahu zabezpečuje a vykonáva ochranu OS SR z hľadiska ochrany pred biologickými činiteľmi a zvlášť nebezpečnými infekčnými nákazami, potravinovú bezpečnosť a v prípade nasadenia vojsk vykonáva komplexné hygienicko-epidemiologické zabezpečenie. V neposlednom rade vykonáva odbornú zdravotnícku prípravu príslušníkov OS SR a komplexnú odbornú prípravu zdravotníckych pracovníkov OS SR so zameraním na špecifické podmienky vojenských odborností.

2) OdŠZaVČ sa vnútorne člení na tieto skupiny a oddelenia:

  • poľná mobilná zdravotnícka jednotka ROLE 2E,
  • poľná mobilná zdravotnícka jednotka ROLE 2B,
  • oddelenie zdravotníckeho prieskumu a diagnostiky vysoko nebezpečných nákaz Liptovský Mikuláš,
  • oddelenie špeciálnej identifikácie a databázy,
  • oddelenie výcviku, vzdelávania a špecializačnej prípravy,
  • skupina posudkových a psychologických činností.


 

 

Skočiť na menu


Share