Preskocit navigáciu

Odborné zhromaždenie hlavného lekára OS SR


Odborné zhromaždenie hlavného lekára OS SR
V súlade s plánom činnosti úradu hlavného lekára vo výcvikovom roku 2011 sa v dňoch 14. – 15. apríla 2011 na pôde Akadémie ozbrojených síl gen.  M. R. Štefánika uskutočnilo Odborné zhromaždenie hlavného lekára OS SR. Pozvanie prijali hlavná lekárka  MV SR  pplk. MUDr. Zora BRUCHÁČOVÁ, MBA, PhD., riaditeľka odboru zdravotnej starostlivosti GR Zboru justičnej a väzenskej stráže MS SR kpt. MUDr. Alžbeta BAČÍKOVÁ, PhD., spolu so svojím kolegom MUDr. Radoslavom LIŠČÁKOM. Hostia MUDr. Alexander MRÁZIK a MUDr. Ivan ŠAVRDA sa zúčastnili zhromaždenia aj ako prednášajúci a prispeli do programu svojimi odbornými informáciami. Zamestnania sa taktiež zúčastnili náčelník zdravotníckej služby PS, hlavný lekár SVaP,  za vzdušné sily vedúca referentka a určení príslušníci vojenského zdravotníctva ozbrojených síl SR.
Zhromaždenie svojim príhovorom otvoril a všetkých zúčastnených na pôde AOS privítal rektor akadémie brigádny generál doc. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD. Následne hlavný lekár OS SR plk. MUDr. Vladimír LENGVARSKÝ, MPH., ocenil pamätnými odznakmi a ďakovnými listami niektorých príslušníkov, čím im poďakoval za ich prácu a prínos do vojenského zdravotníctva. Cyklus prednášok odštartoval osobne hlavný lekár OS SR, ktorý prítomných oboznámil s aktuálnymi otázkami vojenského zdravotníctva. Príslušníci Centra materiálového manažmentu ÚHL Ružomberok prezentovali Normy zdravotníckeho materiálu a informovali o zaobchádzaní so zdravotníckym materiálom. Zástupcovia firmy Stražan, s.r.o. prišli predstaviť nové sanitné vozidlo na podvozku Mercedes Benz G-280, ktoré si mohli prítomní aj reálne prezrieť. Taktiež s ukážkou a možným aj zakúpením prípravkou firmy Hartmann Rico, s.r.o. prezentovali zástupcovia uvedenej firmy prostriedky na dezinfekciu pokožky, ale aj plošnú dezinfekciu. Záver prvého dňa zhromaždenia ukončil svojou prezentáciou František Kovács na tému Legislatíva vo vojenskom zdravotníctve.
Druhý deň zamestnania začal rozdelením prítomných do tzv. sekcií, podľa príslušnosti k jednotlivým silám. Túto časť viedli náčelníci zdravotníckych služieb resp. hlavný lekári síl. Následne na to predstúpil pred prítomných MUDr. Alexander Mrázik s prezentovaným lekárskej posudkovej činnosti v rezorte obrany. Doc. MUDr. Ivan SOLOVIČ, CSc. z Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudnej chirurgie informoval o tuberkulóze ako stále aktuálnom probléme. Na pána docenta nadviazali svojou prezentáciou MUDr. Beáta PISKÁČKOVÁ a RNDr. Martina GÁNOVSKÁ z Vojenského ústavu pľúcnych chorôb Nová Polianka a to prezentovaním vyšetrenia príslušníkov OS SR po skončení vyslania  na plnenie úloh mimo územia SR na latentnú tuberkulóznu infekciu. Rozdiely v poskytovaní kardiopulmonálnocerebrálnej resuscitácii odprezentoval MUDr. Martin UČEŇ príslušník úradu hlavného lekára. Pozvaní hostia z VÚHE Bratislava MUDr. Ivan ŠAVRDA a MUDr. Mária ČAČOVÁ informovali prítomných o zásadách správneho odberu pitnej vody a o očkovaní príslušníkov OS SR vysielaných na plnenie úloh mimo územia SR. Koniec zamestnania patril hlavnému zdravotníkovi šbrtnm. Ing. Viliamovi MACHAROVI, ktorý zúčastneným podal všeobecnú informáciu veliaceho poddôstojníka – hlavného zdravotníka a konkrétne informoval o plánoch a zmenách v odbornej časti kurzov OR-6 a OR-7.
Zamestnania sa zúčastnilo viac ako 100 príslušníkov vojenského zdravotníctva, spolu s hosťami.

Odborné zhromaždenie hlavného lekára OS SROdborné zhromaždenie hlavného lekára OS SROdborné zhromaždenie hlavného lekára OS SROdborné zhromaždenie hlavného lekára OS SROdborné zhromaždenie hlavného lekára OS SROdborné zhromaždenie hlavného lekára OS SROdborné zhromaždenie hlavného lekára OS SROdborné zhromaždenie hlavného lekára OS SROdborné zhromaždenie hlavného lekára OS SROdborné zhromaždenie hlavného lekára OS SROdborné zhromaždenie hlavného lekára OS SROdborné zhromaždenie hlavného lekára OS SR

Autor: uhl , Foto: uhl - Dátum: 18.04.2011
Čítanosť: 153651
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share