Preskocit navigáciu

Odborné zhromaždenie riaditeľa Úradu hlavného lekára


Odborné zhromaždenie riaditeľa Úradu hlavného lekára
V priestoroch Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikulášisa v dňoch 28. a 29. marca 2012 uskutočnilo odborné zhromaždenie v gescii riaditeľa Úradu hlavného lekára - hlavného lekára OS SR za účasti náčelníkov zdravotníckych služieb veliteľstiev síl OS SR, vybraných príslušníkov vojenského zdravotníctva, zdravotníckych pracovníkov vojenských polikliník a posádkových ambulancií ÚVN – FN Ružomberok a zamestnancov detašovaných  zdravotníckych pracovísk PÚ. Pozvanie na dané zhromaždenie prijali: hlavná lekárka MV SR – plukovníčka MUDr. Zora BRUCHÁČOVÁ, MBA., PhD., predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka Nemocnice sv. Michala s.r.o. Bratislava – MUDr. Mária GVOZDJAKOVÁ, riaditeľ ústavu VÚHE – vedúci hygienik MO SR s príslušníkmi VÚHE a predseda posudkovej komisie - Odbor riadenia štátnej správy MO SR. Z AČR sa zamestnania zúčastnili príslušníci oddelenia zdravotníckeho a veterinárneho zabezpečenia Spoločných síl AČR - vedúci starší dôstojník major Ing. Andrej VÍTEK a starší zdravotník nadrotmajster David PORTEŠ.
Na akademickej pôde privítal všetkých zúčastnených poverený rektor Akadémie ozbrojených síl – doc. Ing. Pavel NEČAS, PhD. Úvodné slovo predniesol a ako prvý vystúpil s prezentáciou aktuálnych otázok vojenského zdravotníctva hlavný lekár OS SR – plukovník MUDr. Vladimír LENGVARSKÝ, MPH. Ďalej nasledoval program bohatý na rôzne témy z oblasti zdravotníctva:
-         Tromboembolytická a antiagregačná liečba AKS v prednemocničnej starostlivosti – kazuistika (podplukovník MUDr. Roman JANTOŠ)
-         Lekárska posudková činnosť - aktuálne otázky a možné riešenia (MUDr. Alexander MRÁZIK)
-         Skúsenosti zdravotníckej služby AČR v OMLT [Operational Mentor and Liaison Team] v operácii ISAF (príslušníci AČR)
-         Skúsenosti z OMLT ISAF (rotmajster Branislav HEČLO)
-         Aktuálna informácia hlavného zdravotníka OS SR (štábny nadrotmajster Ing. Viliam MACHARA)
-         Zaobchádzanie so zdravotníckym materiálom v OS SR (PharmDr. Peter DUČÁK)
-         Informácia o aktuálnych legislatívnych iniciatívach (František KOVÁCS).
 
Druhý deň začal rozdelením príslušníkov vojenského zdravotníctva do sekcií podľa podriadenosti k príslušným silám, kde bol čas vyhradený pre náčelníkov zdravotníckych služieb veliteľstiev síl a hlavnému lekárovi zdravotníckeho oddelenia síl výcviku a podpory, resp. hlavnej zdravotníčke veliteľstva síl výcviku a podpory.
Po skončení tejto časti boli všetci zúčastnení rozdelení do skupín a zúčastnili sa praktickej prezentácie (workshopov) na témy:
- „Imobilizácia pacienta na dlhej chrbticovej doske a použitie KED“ predvádzacej príslušníkmi Odboru špeciálnych zdravotníckych a veterinárnych činností (vojenská nemocnica) ÚHL;
- „Prostriedky na fixáciu a transport pacienta“, ktorý vykonali zástupcovia firmy Technium s.r.o.;
-   praktický nácvik používania Lifepack 15 od firmy PURO-KLIMA s.r.o.
 
Záver druhého dňa a zároveň aj záver zhromaždenia poctil svojou návštevou Náčelník Generálneho štábu OS SR generálmajor Ing. Peter VOJTEK, ktorý sa aj prihovoril k zúčastnením zhromaždenia. Následne náčelník GŠ OS SR spolu s hlavným lekárom OS SR ocenil vybraných príslušníkov zdravotníckej služby OS SR pamätným odznakom vojenského zdravotníctva a ďakovným listom hlavného lekára OS SR.
 

Odborné zhromaždenie riaditeľa Úradu hlavného lekáraOdborné zhromaždenie riaditeľa Úradu hlavného lekáraOdborné zhromaždenie riaditeľa Úradu hlavného lekáraOdborné zhromaždenie riaditeľa Úradu hlavného lekáraOdborné zhromaždenie riaditeľa Úradu hlavného lekáraOdborné zhromaždenie riaditeľa Úradu hlavného lekáraOdborné zhromaždenie riaditeľa Úradu hlavného lekáraOdborné zhromaždenie riaditeľa Úradu hlavného lekáraOdborné zhromaždenie riaditeľa Úradu hlavného lekáraOdborné zhromaždenie riaditeľa Úradu hlavného lekáraOdborné zhromaždenie riaditeľa Úradu hlavného lekáraOdborné zhromaždenie riaditeľa Úradu hlavného lekáraOdborné zhromaždenie riaditeľa Úradu hlavného lekáraOdborné zhromaždenie riaditeľa Úradu hlavného lekáraOdborné zhromaždenie riaditeľa Úradu hlavného lekáraOdborné zhromaždenie riaditeľa Úradu hlavného lekáraOdborné zhromaždenie riaditeľa Úradu hlavného lekáraOdborné zhromaždenie riaditeľa Úradu hlavného lekáraOdborné zhromaždenie riaditeľa Úradu hlavného lekáraOdborné zhromaždenie riaditeľa Úradu hlavného lekáraOdborné zhromaždenie riaditeľa Úradu hlavného lekára

Autor: uhl , Foto: uhl - Dátum: 06.04.2012
Čítanosť: 25082
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share