Preskocit navigáciu

Národná evaluácia poľnej nemocnice


Národná evaluácia poľnej nemocnice
V dňoch 16.-20. októbra 2012 sa v Liptovskom Mikuláši a vo VO VP Lešť v súlade s výcvikovou smernicou NGŠ OS SR pre rok 2012 uskutočnilo cvičenie „FIELD HOSPITAL 2012“. Počas cvičenia bola vykonaná národná certifikácia poľnej mobilnej zdravotníckej jednotky ROLE 2E, tímu preventívnej medicíny a RDOIT tímu (Rapid Deployable Outbreak Investigation Team), ktorá predchádza medzinárodnému NATO hodnoteniu. Toto je plánované na 3. štvrťrok výcvikového roku 2013. Cieľom certifikácie je zhodnotiť pripravenosť nemocnice ako celku, ako i jej jednotlivých oddelení (modulov) na nasadenie v operáciách medzinárodného krízového manažmentu.
Národnú certifikáciu vykonával národný tím pod vedením zástupcu hlavného lekára OS SR – plukovníka MUDr. Romana JANTOŠA v súlade so smernicami NATO. Ako pozorovatelia boli na evaluácii prítomní zástupcovia zdravotníckej služby armády Českej republiky, Centra výnimočnosti pre vojenskú medicínu v Budapešti, ako i zástupca NATO. Na cvičení sa zúčastnili i príslušníci zdravotníckej služby Ozbrojených síl Poľskej republiky. Hodnotená bola pripravenosť hodnotených jednotiek po stránke personálnej, materiálno-technického vybavenia a procedurálnych postupov. 
Personál je odborne a procedurálne pripravený na nasadenie. Po stránke materiálnej bude potrebné hodnotené jednotky doplniť, a to najmä s ohľadom na končiacu životnosť niektorých druhov techniky. Hlavným lekárom OS SR boli na základe národného hodnotenia stanovené priority obnovy hodnotených jednotiek, a to aj s prihliadnutím na príspevok OS SR do mnohonárodnej poľnej nemocnice ROLE 2 v rámci bojovej skupiny EÚ krajín V4.

Národná evaluácia poľnej nemocniceNárodná evaluácia poľnej nemocniceNárodná evaluácia poľnej nemocniceNárodná evaluácia poľnej nemocniceNárodná evaluácia poľnej nemocniceNárodná evaluácia poľnej nemocniceNárodná evaluácia poľnej nemocniceNárodná evaluácia poľnej nemocniceNárodná evaluácia poľnej nemocniceNárodná evaluácia poľnej nemocniceNárodná evaluácia poľnej nemocniceNárodná evaluácia poľnej nemocniceNárodná evaluácia poľnej nemocniceNárodná evaluácia poľnej nemocnice

Autor: uhl - Dátum: 01.11.2012
Čítanosť: 10128
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share