Preskocit navigáciu

Certifikácia poľnej nemocnice na Liptove


Certifikácia poľnej nemocnice na Liptove
Celý tento týždeň (od 30. septembra do 4. októbra) prebieha v Liptovskom Mikuláši v priestoroch, kde je umiestnená poľná mobilná zdravotnícka jednotka (PMZJ) ROLE 2E, jej medzinárodná evaluácia (certifikácia). Uskutočňuje ju medzinárodný tím z Centra výnimočnosti vojenského zdravotníctva (CoE MilMED) v Budapešti pod vedením plukovníka MUDr. Romana Jantoša.

Vybudovanie PMZJ ROLE 2E je jedným z cieľov síl. V rámci toho v októbri 2012 prebehla národná evaluácia PMZJ ROLE 2E na úrovni I (evaluácia jednotlivcov) a II (evaluácia nemocničných modulov). „Cieľom medzinárodnej evaluácie je posúdiť jednotlivé moduly i celú jednotku z pohľadu pripravenosti personálu, materiálu, techniky a procedurálnych postupov tak, aby sme dostali určité vysvedčenie vo forme záverečnej správy, ktorá bude doručená hlavnému lekárovi OS SR. Správa bude identifikovať klady aj nedostatky, na základe toho bude spracovaný plán na odstránenie nedostatkov. Celkový výsledok by mal byť známy do 12 týždňov od skončenia evaluácie,“ konštatuje plukovník Jantoš.

Zároveň prebieha aj evaluácia tímu preventívnej medicíny a rýchlo nasaditeľného tímu na zisťovanie nákaz (tieto dva tímy nie sú súčasťou PMZJ ROLE 2E). Riaditeľ - hlavný lekár OS SR plukovník MUDr. Vladimír Lengvarský očakáva od certifikácie poľnej mobilnej zdravotníckej jednotky reálne zhodnotenie súčasného stavu, reálny pohľad nezávislého orgánu na fungovanie spomínaného zariadenia. Jeho silné stránky vidí predovšetkým v ľudskom potenciáli, v personále. Podľa neho je dobre pripravený odborne i po jazykovej stránke. Horšie je to už v logistickej podpore a vybavení jednotlivých segmentov. Tu je potrebná modernizácia a rutinná údržba medicínskych prístrojov. Najviac je to podľa hlavného lekára cítiť v laboratórnom module. To nakoniec ukázala už národná evaluácia v minulom roku. A po dovybavení doslova volá aj röntgenologické pracovisko.

Poľná nemocnica umožňuje hospitalizáciu na lôžkach v počte 50 pacientov rôznych profilov poranení, poškodení alebo ochorení, z toho nútené udržiavanie vitálnych funkcií až 8 hospitalizovaných pacientov. Táto kapacita sa dá v prípade potreby krátkodobo rozšíriť o ďalších 60 lôžok. Poľná nemocnica je schopná denne poskytovať pomoc 120-160 raneným a chorým. Maximálne je schopná ambulantne ošetriť 300 osôb denne v štandardných podmienkach. Dva chirurgické tímy môžu denne vykonať v priemere 10-15 chirurgických výkonov, záleží od typu poranenia. Ďalej je poľná nemocnica schopná vykonať reprofiláciu na infekčnú nemocnicu v prípade nasadenia do ohniska nákazy.

Zdravotnícka časť PMZJ: rozprestiera sa na 6 000 m2 plochy, obsahuje 26 zdravotníckych kontajnerov, z toho 4 tvoria CT, druhy stanov: - prepojovací 410 m2, lôžkový 4 x 61 m2, operačný komplex 75 m2, dekontaminácia 45 m2.

Mnohoprofilová poľná nemocnica, ako už vyplýva z jej názvu, je jediným zariadením, ktoré bolo cielene vytvorené a zariadené na poskytovanie komplexnej starostlivosti osobám so zmiešaným poškodením zdravia. Poľná nemocnica je špeciálnym zdravotníckym útvarom chirurgického typu s možnosťou variabilného využitia podľa situácie. Je určená na poskytovanie prvej lekárskej, odbornej lekárskej a špecializovanej lekárskej pomoci stredne ťažko a ťažko raneným v odboroch (podľa špecializácie lekárov) a zabezpečuje ich odsun. V poľnej nemocnici sa poskytuje najvyššia úroveň zdravotníckej starostlivosti v poli (v neštandardných podmienkach).

Certifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na LiptoveCertifikácia poľnej nemocnice na Liptove

Autor: MO SR - Jozef Žiak , Foto: Jozef Žiak - Dátum: 03.10.2013
Čítanosť: 7390
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share