Preskocit navigáciu

Odborné zhromaždenie hlavného lekára ozbrojených síl Slovenskej republiky


Odborné zhromaždenie hlavného lekára ozbrojených síl Slovenskej republiky

     V priestoroch Akadémie ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa aj v roku 2014 a to v dňoch 19. – 20. marca 2014 uskutočnilo Odborné zhromaždenie hlavného lekára ozbrojených síl Slovenskej republiky pre príslušníkov vojenského zdravotníctva.
     Po úvodných slovách riaditeľa – hlavného lekára OS SR plukovníka MUDr. Vladimíra LENGVARSKÉHO, MPH sa k zúčastneným prihovoril náčelník GŠ OS SR genpor. Ing. Peter VOJTEK. Následne spolu s hlavným lekárom ocenili vybraných príslušníkov OS SR pamätným odznakom vojenského zdravotníctva a ďakovným listom riaditeľa – hlavného lekára OS SR. Pamätný odznak vojenského zdravotníctva bol udelený tímto príslušníkom rezortu obrany: genpor. Ing. Peter VOJTEK, pplk. MUDr. Miroslavov ANGELOVIČ, z. Oľga POKRIEVKOVÁ, rtn. Bc. Martin TERESKA, plk. Ing. Karol POLAKOVIČ, rtm. Bc. Ivan VOLOŠIN, nrtm. Bc. Katarína MAJERČÍKOVÁ, PhD., plk. MUDr. Jozef RAGAN, MPH, z. MUDr. Ján ŽILKA, plk. Ing. Ivan SÁLAŠI.   Ďakovný list za dlhodobé výborné plnenie služobných úloh a príkladnú reprezentáciu vojenského zdravotníctva obdržali nasledujúci príslušníci OS SR: kpt. MVDr. Radoslav CHREN, rtn. Bc. Soňa KAPOLKOVÁ, por. MUDr. Michaela POLLÁKOVÁ, čat. Bc. Lucia HARVANOVÁ. čat. Bc. Radovan VETERNÍK, rtn. Mgr. Miroslava SLÁVIKOVÁ, rtn. Peter PODHRADSKÝ, čat. Ivana HUDECOVÁ, mjr. v.v. Ing. Milan DORUŠINEC, pplk. MUDr.Dušan RAPOŠ, CSc., MPH, Mgr. Ľubomíra ŠIŠKOVÁ, rtn. Mgr. Zuzana LACÍKOVÁ, kpt. MUDr. Róbert BALÁŽ, rtm. Mgr. Lucia KOLLÁROVÁ, rtn. Helena FÁBEROVÁ, čat. Soňa ZVARÍKOVÁ, čat. Slávka BALEJOVÁ, mjr. MUDr. Roman HRINÍK, rtm. Bc. Branislav HRNČIAR.
     Nosná časť odborného zhromaždenia bola venovaná špecifickej zdravotníckej problematike vrátane personálnej, materiálovej, technickej, legislatívnej, doplnenej  odbornými zdravotníckymi prednáškami v oblasti infektológie a vnútorného lekárstva v réžii príslušníkov Úradu hlavného lekára OS SR.
     Na tohtoročné zhromaždenie prijal pozvanie príslušník vojenskej polície mjr. JUDr. Marián MARKUS, ktorý vystúpil s tematikou extrémizmu. Zamestnanec Osobného úradu MO SR Ing. Pavel HERC informoval prítomných o vedení evidencie očkovania v integrovanom informačnom systéme. Náčelník strediska VÚHE – regionálny hygienik MO SR mjr. MUDr. Ladislav POLYÁK oboznámil zúčastnených o aktuálnych otázkach v oblasti ochrany verejného zdravia v rezorte. Hlavný štátny radca oddelenia sociálneho a zdravotného zabezpečenia MO SR  MUDr. Alexander MRÁZIK prebral otázky v oblasti lekárskej posudkovej činnosti. Riaditeľ odboru zdravotnej starostlivosti Zboru väzenskej a justičnej stráže MS SR poukázal na špecifiká poskytovania zdravotnej starostlivosti v ZVJS. Zástupca riaditeľa pre vojenské činnosti ÚVN – FN Ružomberok plk. MUDr. Roman JANTOŠ vysvetlil možnosti nasadenia zdravotníckych síl v  rámci zoskupenia EÚ BG 2016.
     Súčasťou odborného zhromaždenia bola aj pracovná porada riaditeľa – hlavného lekára OS SR so zástupcami súčastí vojenského zdravotníctva rezortu obrany na ktorej sa preberali pálčivé problémy sužujúce príslušníkov zdravotníckej služby. Na mieste sa otvorila príležitosť komunikovať problémy a otázky v duchu hľadania možných riešení a objasnenia súčasného stavu vojenského zdravotníctva.
     Na záver odborného zhromaždenia príslušníci vojenského zdravotníctva pracovali v syndikátoch podľa pričlenenia k jednotlivým odborným zložkám rezortu obrany.
     Prezentované Odborné zhromaždenie hlavného lekára ozbrojených síl Slovenskej republiky prebehlo na vysokej odbornej úrovni a splnilo svoj účel.


Odborné zhromaždenie hlavného lekára ozbrojených síl Slovenskej republikyOdborné zhromaždenie hlavného lekára ozbrojených síl Slovenskej republikyOdborné zhromaždenie hlavného lekára ozbrojených síl Slovenskej republikyOdborné zhromaždenie hlavného lekára ozbrojených síl Slovenskej republiky

Autor: rl - Dátum: 25.03.2014
Čítanosť: 14021
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share