Preskocit navigáciu

Odborné zhromaždenie hlavného lekára ozbrojených síl SR


Odborné zhromaždenie hlavného lekára ozbrojených síl SR

V priestoroch Akadémie ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa aj v roku 2015 a to v dňoch 25.-26.marca 2015 uskutočnilo odborné zhromaždenie hlavného lekára ozbrojených síl Slovenskej republiky pre príslušníkov vojenského zdravotníctva.

Po úvodných slovách riaditeľa – hlavného lekára OS SR plukovníka MUDr. Vladimíra LENGVARSKÉHO, MPH sa k zúčastneným prihovoril 2. zástupca náčelníka GŠ OS SR generálmajor Ing. Pavel MACKO. Po ukončení príhovoru spolu s hlavným lekárom pristúpili k oceneniu vybraných príslušníkov OS SR pamätným odznakom vojenského zdravotníctva a ďakovným listom riaditeľa – hlavného lekára OS SR. Pamätný odznak vojenského zdravotníctva bol udelený týmto príslušníkom rezortu obrany SR a príslušníkovi vojenského zdravotníctva Armády Českej Republiky: genmjr. Ing. Pavlovi MACKOVI, brig. gen. doc. Ing. Borisovi ĎURKECHOVI, CSc., plk. gšt. MUDr. Zoltánovi BUBENÍKOVI, z. MUDr. Eve MIKURČÍKOVEJ, plk. Ing. Slavkovi BUČKOVI, pplk. MUDr. Mariánovi IVANOVI, MPH, pplk. MUDr. Jozefovi SILLEMU, pplk. MVDr. Jozefovi NÉMETHOVI, npor. Mgr. Matejovi PILKOVI, šbnrtm. Ing. Viliamovi MACHAROVI, rtm. Bc. Jaroslavovi KRAJČÍROVI, rtn. Bc. Róbertovi PŠENČÍKOVI, čat. Renáte BEČVÁŘOVEJ.

   Ďakovný list za dlhodobé výborné plnenie služobných úloh a príkladnú reprezentáciu vojenského zdravotníctva obdržali nasledujúci príslušníci OS SR: rtn. Bc. Tatiána GREGUŠOVÁ, rtn. Bc. Martin KUNDRÁT, čat. Peter VAŠÁK, čat. Mgr. Janett IRSÁKOVÁ, čat. Bc. Zuzana MACKOVÁ, čat. Mgr. Gabriela KUNÍKOVÁ, čat. Bc. Martin KOVÁČIK, des. Slavomír PALOUČEK, z. Andrea RANDÝSKOVÁ, z. Zoja KOVÁČIKOVÁ

Nosná časť odborného zhromaždenia bola venovaná špecifickej zdravotníckej problematike, vrátane personálnej, materiálovej, technickej, legislatívnej, doplnenej  odbornými zdravotníckymi prednáškami v oblasti infektológie, urgentnej zdravotnej starostlivosti, traumatických poranení a v oblasti veterinárnej činnosti v réžii príslušníkov Úradu hlavného lekára OS SR.

Na tohtoročné odborné zhromaždenie prijal pozvanie riaditeľ agentúry vojenského zdravotníctva AČR plk. MUDr. Zoltán BUBENÍK, ktorý sa prihovoril k prítomným a následne prezentoval zdravotnícke zabezpečenie v podmienkach AČR. Zároveň hlavný veterinárny lekár MO ČR MVDr. Jaromír VOPRŠAL predniesol systém veterinárneho zabezpečenia v podmienkach AČR na tému „Veterinárna služba, služobná kynológia a biologická ochrana letísk v rezorte obrany ČR.

Riaditeľka odboru zdravotníctva MV SR plk. MUDr. Mária GVOZDIAKOÁ, MPH v sprievode plk. MUDr. Zory BRUCHÁČOVEJ MBA, PhD vyslovila poďakovanie za pozvanie na predmetné zhromaždenie na ktorom vystúpila s aktuálnymi otázkami medzirezortnej spolupráce.

Pozvanie rovnako prijala RNDr. Naďa KULKOVÁ, PhD z firmy GlaxoSmithKline Slovakia s r.o., ktorá vystúpila s tematikou prevencie vybraných bakteriálnych infekcií. Zástupca riaditeľa pre vojenské činnosti ÚVN SNP Ružomberok – FN pplk. MUDr. Miroslav ANGELOVIČ prezentoval význam vojenského zdravotníctva v Ružomberku v kontexte 100-tého výročia založenia ÚVN SNP Ružomberok - FN.

Súčasťou odborného zhromaždenia bola aj pracovná porada riaditeľa – hlavného lekára OS SR so zástupcami súčastí vojenského zdravotníctva rezortu obrany na ktorej sa preberali aktuálne otázky týkajúce sa príslušníkov zdravotníckej služby. Na mieste sa otvorila príležitosť komunikovať problémy  v duchu hľadania možných riešení a objasnenia súčasného stavu vojenského zdravotníctva.

Na záver odborného zhromaždenia príslušníci vojenského zdravotníctva pracovali v syndikátoch podľa pričlenenia k jednotlivým odborným zložkám rezortu obrany.

Prezentované odborné zhromaždenie hlavného lekára ozbrojených síl Slovenskej republiky prebehlo na vysokej odbornej úrovni a splnilo svoj účel.


Odborné zhromaždenie hlavného lekára ozbrojených síl SROdborné zhromaždenie hlavného lekára ozbrojených síl SROdborné zhromaždenie hlavného lekára ozbrojených síl SROdborné zhromaždenie hlavného lekára ozbrojených síl SROdborné zhromaždenie hlavného lekára ozbrojených síl SROdborné zhromaždenie hlavného lekára ozbrojených síl SROdborné zhromaždenie hlavného lekára ozbrojených síl SROdborné zhromaždenie hlavného lekára ozbrojených síl SROdborné zhromaždenie hlavného lekára ozbrojených síl SR

Autor: rl - Dátum: 27.03.2015
Čítanosť: 16618
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share