Preskocit navigáciu

Odborné zhromaždenie hlavného lekára OS SR


Odborné zhromaždenie hlavného lekára OS SR
   V priestoroch Akadémie ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa aj v roku 2016 a to v dňoch 16.-17. marca 2016 uskutočnilo odborné zhromaždenie hlavného lekára ozbrojených síl Slovenskej republiky pre príslušníkov vojenského zdravotníctva.
Riaditeľ – hlavný lekár OS SR plukovník MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH privítal prítomných na odbornom zhromaždení a následne vyhodnotil plnenie hlavných úloh vo VR 2015, pričom stanovil hlavné úlohy na rok 2016.
   Na tohtoročné odborné zhromaždenie prijal pozvanie náčelník GŠ OS SR generál Ing. Milan Maxim, riaditeľ Agentúry vojenského zdravotníctva AČR plukovník gšt. MUDr. Zoltán Bubeník a hlavná sestra agentúry vojenského zdravotníctva AČR majorka Mgr. Hana Koďousková.
   Po úvodných slovách rektora AOS gen. M.R. Štefánika doc. Ing. Jozefa Putteru, CSc. a riaditeľa – hlavného lekára OS SR sa k zúčastneným prihovoril náčelník GŠ OS SR generál Ing. Milan Maxim. Po ukončení príhovoru spolu s hlavným lekárom pristúpili k oceneniu vybraných príslušníkov rezortu obrany a vnútra SR „Odznakom náčelníka GŠ OS SR“ II. a III. stupňa, „Pamätným odznakom vojenského zdravotníctva riaditeľa – hlavného lekára OS SR“ a „Ďakovným listom riaditeľa – hlavného lekára OS SR“.
   Náčelník GŠ OS SR individuálne ocenil riaditeľa Agentúry vojenského zdravotníctva AČR plukovníka gšt. MUDr. Zoltána Bubeníka vojenským krížom „Pamätný kríž náčelníka GŠ OS SR“ III. stupňa za významný podiel na spolupráci s ozbrojenými silami Slovenskej republiky v oblasti vojenského zdravotníctva. Osobitne riaditeľ Agentúry vojenského zdravotníctva AČR ocenil „Pamätným odznakom vojenskej zdravotníckej služby AČR“ za dlhodobú úspešnú spoluprácu so zdravotníckou službou AČR primára prijímacieho a triediaceho oddelenia PMZJ ROLE 2E podplukovníka MUDr. Ladislava Neuberta, MPH a veliaceho poddôstojníka – hlavného zdravotníka OS SR štábneho nadrotmajstra Ing. Viliama Macharu.
   Nosná časť odborného zhromaždenia v réžii príslušníkov Úradu hlavného lekára OS SR bola venovaná špecifickej zdravotníckej problematike, vrátane personálnej, logistickej, technickej, legislatívnej, doplnenej odbornými zdravotníckymi prednáškami v oblasti infektológie, farmakológie, urgentnej zdravotnej starostlivosti a veterinárnej činnosti.
   Riaditeľ Agentúry vojenského zdravotníctva AČR plukovník gšt. MUDr. Zoltán Bubeník a hlavná sestra agentúry vojenského zdravotníctva AČR majorka Mgr. Hana Koďousková prezentovali zdravotnícke zabezpečenie v podmienkach AČR.
   Riaditeľka odboru zdravotníctva SPSČOÚ MV SR plukovníčka MUDr. Mária Gvozdjaková, MPH vyslovila poďakovanie za pozvanie na predmetné odborné zhromaždenie, na ktorom vystúpila s aktuálnymi problémami poskytovania zdravotnej starostlivosti v rezorte MV SR.
Zároveň prijal pozvanie generálny sekretár Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov Ing. Michal Weinciller, ktorý prezentoval činnosť Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov a legislatívu.
   Pozvanie rovnako prijal RNDr. Erich Kalavský, PhD., MPH z firmy Pfizer Luxembourg Sarl, o.z., ktorý vystúpil s prednáškou na tému „Kliešťová encefalitída a praktické rady pre lekára prvého kontaktu“.
   Súčasťou odborného zhromaždenia bola aj pracovná porada riaditeľa – hlavného lekára OS SR so zástupcami súčastí vojenského zdravotníctva rezortu obrany na ktorej sa preberali aktuálne otázky týkajúce sa zdravotníckej služby. Na mieste sa otvorila príležitosť komunikovať problémy v duchu hľadania možných riešení a objasnenia súčasného stavu vojenského zdravotníctva.
   Na záver odborného zhromaždenia príslušníci vojenského zdravotníctva pracovali v syndikátoch podľa pričlenenia k jednotlivým odborným zložkám rezortu obrany.

Odborné zhromaždenie hlavného lekára OS SROdborné zhromaždenie hlavného lekára OS SROdborné zhromaždenie hlavného lekára OS SROdborné zhromaždenie hlavného lekára OS SR

Autor: rl - Dátum: 22.03.2016
Čítanosť: 4019
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share