Preskocit navigáciu

Workshop s medzinárodnou účasťou


Workshop s medzinárodnou účasťou

Úrad hlavného lekára sa podieľal v spolupráci s konzorciom medzinárodného projektu financovaného Európskou úniou pod názvom SH ‐ CAPAC (viď: http://www.sh-capac.org), s Katedrou verejného zdravotníctva Trnavskej univerzity, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Európskou úradovňou Svetovej zdravotníckej organizácie (viď tlačová správa: http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/news/news/2016/10/slovakia-committed-to-strengthen-its-public-health-capacities-to-respond-to-the-needs-of-migrants) na organizovaní a vedení workshopu s medzinárodnou účasťou.

Obsahom vzdelávacej aktivity bolo  riešenie otázok súvisiacich so zdravím migrantov a informovanie účastníkov o výstupoch prebiehajúceho projektu. Workshop sa uskutočnil dňa 25. októbra 2016 na pôde Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, pričom sa na ňom okrem medzinárodných účastníkov zo štyroch krajín, zúčastnilo aj široké spektrum odborníkov z vybraných rezortov z celej Slovenskej republiky. Zo zúčastnených expertov možno spomenúť napríklad zástupcov orgánov verejného zdravotníctva, praktických lekárov, poskytovateľov neodkladnej zdravotnej starostlivosti, či expertov zaoberajúcich sa migračnou politikou z rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Rezort ministerstva obrany okrem zástupcu Úradu hlavného lekára reprezentovali zamestnanci a profesionálni vojaci z Vojenského ústavu hygieny a epidemiológie, Veliteľstva pozemných síl OS SR a Práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. Program návštevy zahraničných expertov pokračoval ďalej dňa 26. októbra 2016 návštevou vybraného zariadenia Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

                Účasť Úradu hlavného lekára, ako rovnocenného partnera na takejto významnej medzinárodnej aktivite predstavuje len ďalší z krokov v rámci civilno-vojenskej spolupráce, ktoré zlepšujú pripravenosť zdravotníckej služby OS SR na možné špecifické hrozby nevojenského charakteru. Spoločné aktivity v rámci spolupráce zdravotníckej služby s civilnými zložkami sú však aj jednou z podmienok, ktoré môžu prispieť k všestrannému rozvoju našej služby v blízkej budúcnosti, nakoľko prepojenie všetkých zdravotníckych systémov je v prípade nevojenských ohrození základnou podmienkou úspechu.Autor: kpt. RNDr. Peter Letanovský, MPH - Dátum: 14.11.2016
Čítanosť: 1466
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share