Preskocit navigáciu

VYHODNOTENIE VYCVIKOVÉHO ROKA 2016


VYHODNOTENIE VYCVIKOVÉHO ROKA 2016

Dňa 1. marca 2017 sa v priestoroch úradu hlavného lekára konalo za prítomnosti hlavných funkcionárov úradu hlavného lekára a pozvaných hostí veliteľské zhromaždenie riaditeľa úradu, kde riaditeľ plukovník MUDr. Vladimír LENGVARSKÝ, MPH. vyhodnotil plnenie úloh úradu vo výcvikovom roku 2016.
Na veliteľskom zhromaždení sa ako hosť zúčastnil náčelník Generálneho štábu OS SR generál Milan MAXIM a riaditeľ ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok Ing. Peter RENDEK.

V hlavnom bode programu riaditeľ úradu plukovník Vladimír LENGVARSKÝ pristúpil k vyhodnoteniu plnenia úloh úradu vo výcvikovom roku 2016. Vo svojom vyhodnotení poďakoval všetkým príslušníkom úradu za vynaložené úsilie pri plnení úloh, ktoré príslušníci úradu v minulom roku plnili vo veľmi limitovaných podmienkach, s obmedzenými zdrojmi s dôrazom zdravotníckeho zabezpečenia jednotlivých fáz súboru cvičení “TOBRUQ LEGACY 2016 a SLOVAK SHIELD 2016“ (SŠN, KŠN, plánovacie konferencie Modrá vlna 2016, Nový horizont 2016), medzinárodného  cvičenia krízového manažmentu „CMX 2016“- precvičená akcie schopnosť riadiacich funkcionárov ÚHL a prispievania v rámci MKM do operácii RESOLUTE SUPPORT – Afganistan, UNFICYP – Cyprus.

Vybraní príslušníci ÚHL (30 PrV) s deklarovaným materiálom a technikou v termíne od 1.1. do 30.6.2016 plnili úlohy stand-by fázy V4 EU BG 1/2016 a spoločný odborný výcvik obväzísk a odbornosti H-10 v OS SR a IZS SR – 3x.

Okrem vyhodnotenia uplynulého roka riaditeľ Úradu hlavného lekára prítomným predstavil úlohy, priority a stanovil hlavné úlohy na výcvikový rok 2017:

1. Vypracovať a  začať realizovať koncepciu centralizovaného riadenia vojenského zdravotníctva rezortu MO SR s komplexným zabezpečením rezortu v oblasti zdravotníckej podpory,

2.  Stabilizovať zdravotnícky personál ( s dôrazom na lekárske odbornosti),

3. Zjednodušiť obstarávací proces liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a techniky pre zabezpečenie výcviku,

4.  Znížiť deficit finančných prostriedkov pre zdravotnícke zabezpečenie potrieb MO SR,

5.  Vykonať cvičenie Vigorous Warrior 2017.                                     

V priebehu  veliteľského zhromaždenia riaditeľa úradu odovzdal náčelník Generálneho štábu OS SR generál Milan MAXIM pamätnú medailu N GŠ OS SR pri príležitosti životného jubilea riaditeľovi odboru veterinárnej podpory-hlavnému veterinárovi OS SR plk. Jozefovi NÉMETHOVI.

Náčelník generálneho štábu OS SR generál Milan MAXIM vo svojom príhovore vyhodnotil rok 2016 ako zložitý - nielen pre úrad – vojenské zdravotníctvo, ale aj celkovo pre ozbrojené sily. Vyslovil poďakovanie za plnenie úloh a vyzdvihol činnosť príslušníkov úradu pri plnení úloh zabezpečenia OS SR a tiež ocenil odbornú prípravu zdravotníckeho personálu.

Riaditeľ ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok Ing. Rendek vo svojom vystúpení ocenil úzku spoluprácu s úradom hlavného lekára, vyzdvihol profesionalitu príslušníkov úradu stážujúcich v ústrednej nemocnici a predstavil zámer rozvoja nemocnice a vzájomnej spolupráce.

       Riaditeľ ďalej zdôraznil, že úlohy, ktoré stoja pred úradom v tomto roku nebudú o nič ľahšie v porovnaní s predchádzajúcim rokom a budú si vyžadovať maximálne úsilie každého príslušníka úradu a vojenského zdravotníctva.


VYHODNOTENIE VYCVIKOVÉHO ROKA 2016VYHODNOTENIE VYCVIKOVÉHO ROKA 2016VYHODNOTENIE VYCVIKOVÉHO ROKA 2016VYHODNOTENIE VYCVIKOVÉHO ROKA 2016VYHODNOTENIE VYCVIKOVÉHO ROKA 2016VYHODNOTENIE VYCVIKOVÉHO ROKA 2016VYHODNOTENIE VYCVIKOVÉHO ROKA 2016VYHODNOTENIE VYCVIKOVÉHO ROKA 2016VYHODNOTENIE VYCVIKOVÉHO ROKA 2016VYHODNOTENIE VYCVIKOVÉHO ROKA 2016VYHODNOTENIE VYCVIKOVÉHO ROKA 2016

Autor: plk. Ing. Slavko Bučko - Dátum: 07.03.2017
Čítanosť: 1285
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share