Preskocit navigáciu

Oddelenie výcviku, vzdelávania a špecializačnej prípravy


Oddelenie sa vnútorne člení na skupiny :

 • skupina odborného výcviku,
 • skupina ďalšieho výcviku, 
 • skupina prípravy programov a MTZ,
 • špecializačná príprava lekárov.

História:

Oddelenie bolo zriadené v roku 2005 pri Vojenskom zdravotníckom ústave Liptovský Mikuláš ako nástupnícka inštitúcia pre odbornú prípravu príslušníkov zdravotníckej služby OS SR po zrušenej Výcvikovej základni zdravotníckej služby Žilina. Reorganizáciou v roku 2010 sa stalo súčasťou Odboru špecializovaných  zdravotníckych a veterinárnych činností Úradu hlavného lekára Ružomberok.

Certifikácia pracoviska:

V roku 2009 oddelenie získalo:
·         certifikát MZ SR pre vykonávanie kurzov prvej pomoci (aj pre uchádzačov o vodičské oprávnenie a vodičov),
·         certifikát MZ SR pre vykonávanie kurzov prvej pomoci pre inštruktorov prvej pomoci,
·         certifikát MO SR pre vykonávanie kurzov obslúh PDP (poľný dezinfekčný prístroj),
·         certifikát MO SR pre vykonávanie kurzov obslúh MKS (malá kúpacia súprava).

Prehľad a popis kurzov vykonávaných oddelením:

1.       Kurz prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie

 • určený pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, príslušníkov a zamestnancov OS SR, MO SR
 • hlavnou úlohou kurzu je pripraviť frekventantov, aby boli schopní poskytnúť prvú pomoc v podmienkach cestnej premávky, zabezpečiť privolanie rýchlej zdravotníckej pomoci a bezpečnosť cestnej premávky
 • trvanie 8 hodín
 • kurz je certifikovaný MZ SR
 • maximálny počet frekventantov v jednom kurze 15 ľudí

 2.       Kurz prvej pomoci

 • určený pre laikov bez zdravotníckeho vzdelania, príslušníkov a zamestnancov OS SR, MO SR
 • hlavnou úlohou kurzu je pripraviť frekventantov, aby boli schopní zhodnotiť situáciu, poskytnúť prvú pomoc,  zabezpečiť privolanie rýchlej zdravotníckej  pomoci,  transport
 • trvanie 3 dni
 • kurz je certifikovaný MZ SR
 • maximálny počet frekventantov v jednom kurze 15 ľudí

 Prehľad a popis ostatných kurzov sa nachádza na intranete.........

Skočiť na menu
Share