Preskocit navigáciu

Oddelenie špeciálnej identifikácie a databázy


je špecializované pracovisko zamerané na:

  • odber biologických vzoriek (venóznej krvi a sterov bukálnych slizníc)
  • zhotovovanie panoramatického snímku chrupu
  • zhotovovanie daktyloskopických odtlačkov prstov
  • stanovenie profilov DNA
  • dlhodobé uskladnenie referenčných vzoriek biologického materiálu

 s cieľom vytvorenia identifikačnej databázy  všetkých profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) v súlade  s § 60 zákona č. 281/2015 Z.z O štátnej službe profesionálnych vojakov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Svoju činnosť zahájilo 1. 4. 2009.

Zriaďovateľom, prevádzkovateľom a správcom DNA databázy je v zmysle zákona výlučne MO SR.

Odber, uchovávanie vzoriek biologického materiálu a jednotlivých identifikačných dát a tiež podmienky, za ktorých môžu byť osobné údaje a  vzorky biologického materiálu zlikvidované, ustanovuje  Služobný predpis hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č.38/2010, Vestník MO SR, čiastka 34 z 24. mája 2010.

Údaje môžu byť použité výlučne na identifikáciu časti tiel neznámeho profesionálneho vojaka OS SR v prípade havárií a pri mimoriadnych udalostiach doma alebo v zahraničných misiách a len na základe písomného rozhodnutia ministra obrany SR.

Fotogaléria: 

Foto1 Foto2 Foto3 Foto4

Foto5 Foto6 Foto7 Foto8

Foto9 Foto10 Foto11

Skočiť na menu
Share